HVA ER BOTOX?

Virkestoffet i Botox ® er Botulinum toxin og er et reseptbelagt legemiddel som skrives ut av leger og brukes til å behandle flere tilstander, både i medisinske og i estetiske behandlinger. 

Linjer og rynker i ansiktet forårsakes ofte av ansiktets mimikk. Som følge av små gjentatte muskelbevegelser oppstår linjer og rynker som tilslutt blir permanente også når musklene ikke brukes. Botox ® kan også brukes til små “ansiktsløftninger” som feks øyebrynsløft.
I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å kombinere botoxbehandling med fillerbehandling for å oppnå et optimalt resultat. Det er viktig å være klar over at effekten av botoxbehandlingen er avhengig av dybden på rynkene og varigheten av botoxbehandlingen er avhengig av styrken på musklene.

Botulinum toxin settes der hvor de små musklene får sine signaler om å bevege seg. Den blokkerer derfor nervesignalene til musklene og hemmer derfor muskelaktiviteten på det stedet den benyttes. På denne måten blir den overliggende huden glatt og uten rynker. Botoxbehandlingen virker kun på de spesifikke musklene som behandles og ikke på de nærliggende muskelgruppene.

Medikamentet blir brukt på mer enn 100 forskjellige diagnoser innen forskjellige medisinske spesialiteter i dag, og har siden begynnelsen av 90 tallet blitt brukt flittig innen kosmetisk medisin.

BEHANDLINGEN

Behandlingen utføres ved at en gitt dose Botox sprøytes inn under huden i det aktuelle området. Mengden Botox bestemmes av hvilket område som skal behandles eller hvilken effekt behandlingen skal ha. En fordel med bruk av  Botox er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter førstegangs behandling og avtar over tid. Varigheten av behandlingen er avhengig av hvor sterk muskelen i det behandlede området er og øker typisk ved gjentatt behandling av området. For å vedlikeholde og oppnå optimal effekt bør en regne med å måtte gjenta injeksjonene 2-3 ganger i året.

Virkningen begynner ikke umiddelbart og etter injeksjonen er satt tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke, og inntil 7 dager før full effekt.

I medisin brukes botoxbehandling bla til forebyggende migrenebehandling og til behandling mot tanngnissing, men da i større dose enn i rynkebehandling. Det brukes også i svettebehandling på hender og i armhuler. Det er en effektiv behandling av uønsket svette og blokkerer nerveimpulsene fra svettekjertlene. Dette gjør man ved å injisere små doser med Botox inn i huden der de mest aktive svettekjertlene befinner seg.

Metoden er medisinsk godkjent i Norge og har blitt brukt mot tilstander i mer enn 20 år.

Våre behandlinger blir utført av kosmetiske leger og injeksjonsspesialist. Dette gir deg som klient trygghet om at du får behandling utført på en forsvarlig måte av noen med lang utdannelse og kompetanse innenfor feltet. Vi gir også avanserte fillerbehandlinger, leppefiller og avansert botox Porsgrunn. Kunnskap gir trygghet!

Alle våre kosmetiske-injeksjonsbehandlinger inkludert Botoxbehandling og leppefiller har 20 års aldersgrense.

Vi gir fillerbehandling, mesoterapibehandling, botox Porsgrunn og har kunder fra hele fylket og nabofylkene. Kunnskap gir trygghet. Alle våre behandlere er kosmetiske leger og Injeksjonsspesialister.